OM MEKOZO

KLINIKKEN DRIVES AF SYGEPLEJERSKE METTE RØNAGER KOLD


"Som zoneterapeut arbejder jeg udfra et holistisk menneskesyn - dvs. jeg ser det hele menneske med krop, sind og ånd i et udrednings- og behandlingsforløb for at finde årsagen til ubalancer, sygdom og symptomer". 


"Tidligere oplevelser og ubearbejdede følelser oplagres i kroppen og kan give symptomer som fx smerter og sygdom senere i livet".  


"Med udgangspunkt i de symptomer, du henvender dig med, udarbejder jeg en individuel behandlingsplan baseret på vores indledende og uddybende samtale/journaloptag". 


"I min klinik er DU i centrum og bliver behandlet med omsorg og empati".


Bedste resultat fås ved et forløb på 3-5 behandlinger med ca. en uge imellem, og gerne med en forebyggende vedligeholdelsesbehandling hver 4.-6. uge.

METTE RØNAGER KOLD


Jeg er uddannet zoneterapeut og fysiurgisk massør fra Den Danske Zoneterapeutskole og har specialiseret mig i ansigtsløfteteknikken Japansk Lifting.


Som RAB-godkendt zoneterapeut (Registreret Alternativ Behandler) opfylder jeg en række krav til grunduddannelsen, løbende videreuddannelse samt krav om vedligeholdelse af førstehjælpskursus. Man kan kalde det en slags blåstempling.


Jeg er desuden uddannet sygeplejerske, og arbejder to dage om ugen på en øjenklinik. Gennem mange år har jeg arbejdet på forskellige sygehusafdelinger og været 15 år i relocation branchen både som selvstændig og i et stort revisionsfirma. Den røde tråd i mit arbejdsliv har altid været at hjælpe andre mennesker. 


Jeg brænder for zoneterapien, som virkelig har vist sig at kunne afhjælpe mange lidelser og ubalancer. Med min baggrund som sygeplejerske har jeg et solidt fundament og en bred viden om sygdomme og ikke mindst stor menneskelig forståelse. Jeg synes, at det er spændende at kombinere det etablerede sundhedssystem med den lidt mere alternative tilgang til kroppen.


Jeg bliver meget motiveret af mine glade og tilfredse klienter, som efterfølgende fortæller om resultaterne af min behandling.


Jeg er gift og bor i Nærum. Nyder min store familie med børn, svigerbørn, bonusbørn og børnebørn. 

I MIN KLINIK ER DU I CENTRUM OG BLIVER BEHANDLET MED OMSORG OG EMPATI

DU ER I GODE HÆNDER

Registreret Alternativ Behandler.

I Danmark betegnes zoneterapi som ”anden egentlig sundhedspleje”. En zoneterapeut skal registrere sin virksomhed (CVR). Forudsætningerne for at blive momsfritaget er, at man er RAB-godkendt og derved opfylder specifikke krav om bl.a. uddannelse.

Som registreret RAB behandler er jeg forpligtet til at arbejde ud fra etiske regler om God Klinisk Praksis.: 


  • Udviser omhu og samvittighedsfuldhed
  • Anbefaler en klient at søge læge, hvor dette må anses for indiceret
  • Løbende vedligeholder og opdaterer min faglige viden, incl. førstehjælp
  • Fører journal
  • Overholder tavshedspligt

Jeg er medlem af brancheforeningen ZCT (ZoneConnectionTerapeutforening).